Zásady práce

Výrobky z materiálu TRAPLAST

PLASTOVÉ PROFILY

Plastové profily z materiálu Traplast vykazují obdobně jako jiné materiály
při změnách teplot tepelnou roztažnost v rozmezí 1,2 – 1,8 x 10-4 K-1.

Je proto nutné nechat při jejich montáži dostatečný diletační prostor.
Velikost diletačních vůlí se stanoví s ohledem na způsob použití,                                   velikosti předpokládaného teplotního rozmezí, kterému bude výrobek vystaven,
na použitých konstrukčních materiálech, způsobu spojování dílů,
roztečích spojovovacích bodů atd.

Při upevňování pomocí šroubů lze obecně doporučit vrtání větších průměrů otvorů
pro šrouby a při ostatních způsobech montáží ponechávat dostatečně velké diletační vůle. Dodržování této zásady je pro kvalitní výsledek práce velmi důležité.
 
Při upevnování plotovek pomocí trhacích nýtů je již diletační vůle zajištěna.
Nýtové spojení nám vytvoří v jeklu kulaté zajištění, která spňuje diletační pohyb plotovky.  
Doporučený trhací nýt - 4,8 x 35mm ocel x ocel.
Tím je vytvořena potřebná vúle k eliminování běžné teplotní roztažnost plastového profilu  z materiálu TRAPLAST.Jelikož jsou plotovky dosti těžké (plný materiál) je vyzkoušené použít jekl 50x30x1,5mm v délce do 3000mm .