ekotrod.cz - Bezůdržbové výrobky z recyklovaného plastu

 

PRODEJ v Liberci

Nabízí všechny recyklované výrobky

V Y T Ř Í D Ě N É H O 

KOMUNÁLNÍHO PLASTOVÉHO

ODPADU

 


 

Jsou ekologické odolné oděru,chemikáliím,
 
mají  stálobarevnost jsou plné
 
opracováníjako tvrdé dřevo. 
 
s velkou životností
 
 
 
a
 
 
 
B E Z Ů D R Ž B O V É 
 
.
Každý kdo se stará o plot,


  
dá za pravdu,postavit plot
 
 
 
 
ale
 

 
 
U D R Ž O V A T