Skip to content
Zásady práce | Tisk |  E-mail

Výrobky z materiálu TRAPLAST

PLASTOVÉ PROFILY

Plastové profily z materiálu Traplast vykazují obdobně jako jiné materiály
při změnách teplot tepelnou roztažnost v rozmezí 1,2 – 1,8 x 10-4 K-1.

Je proto nutné nechat při jejich montáži dostatečný diletační prostor.
Velikost diletačních vůlí se stanoví s ohledem na způsob použití, velikosti předpokládaného teplotního rozmezí, kterému bude výrobek vystaven,
na použitých konstrukčních materiálech, způsobu spojování dílů,
roztečích spojovovacích bodů atd.

Při upevňování pomocí šroubů lze obecně doporučit vrtání větších průměrů otvorů
pro šrouby a při ostatních způsobech montáží ponechávat dostatečně velké diletační vůle. Dodržování této zásady je pro kvalitní výsledek práce velmi důležité.
 
Při upevnování pomocí trhacích nýtů je již diletační vůle zajištěna.
Nýtové spojení nám vytvoří v jeklu půlkulaté zajištění, která spňuje diletační pohyb plotovky.  
 
Tím je vytvořena potřebná vúle k eliminování běžné teplotní roztažnost plastového profilu  z materiálu TRAPLAST. 
 
Pokud při výstavbě plotů použijete kromě planěk plastové profily i jako vodorovné prvky (rýgle), je nutné volit konstrukci plotu tak, aby nepodepřená část plotových polí byla co nejkratší. Toho lze dosáhnout použitím několika delších planěk, které jsou opřeny o plotový základ,podezdívku,(nebo doprostřed vložit odřezek plotovky a opřít o zem nebo plotový základ
 
Výrobky z materiálu Traplast jsou povětrnostně stálé,stálobarevné,nepodléhající plísním a houbám. Lze je opracovávat nástroji na kov,případně na dřevo.

Plastové profily jsou velmi pevné, nicméně oproti klasickým dřevěným profilům mají větší průhyb vlivem teploty. U výrobků také může při nerovnoměrné teplotním namáhání dojít k dočasným tvarovým změnám.
 
Teplotní odolnost výrobků z Traplastu je -30 až +70° C.
Náročnější aplikace a konstrukční řešení je proto vhodné konzultovat.
 

PLASTOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

Konstrukce zpevněných travnatých ploch má svým provedením odpovídat ČSN 736131-3 včetně úpravy podloží, provedení spodní podkladní a ložné vrstvy i použitými stavebními materiály. Podle této normy musí být provedeny veškeré stavební práce, dodrženy dopravně organizační opatření a prováděna obnova parkovišt. Zatravňovací dlažba musí být položeny tak, aby mezi jednotlivými díly byla zachována mezera nejméně 5 mm, a dolů k ložné vrstvě obrácena strana dílce s menšími otvory. Zatravňovací dlažba je určena jen pro osobní a užitkové automobily.

Na základě našich zkušeností, i zkušeností našich zákazníků je pro pojezd osobních vozidel u rodinných domů, chat, garáží a v zahradách dostačující dobře zhutněné původní podloží s cca 10 cm. Na toto podloží se zatravňovací dlažba ukláda do roviny a zasypává sypkou zeminou, popřípadě promíchanou se štěrkopískem a travním semenem.
  

SKLADOVÁNÍ

Výrobky z Traplastu se skladují na přepravních paletách, které musí být položeny po celé délce a na zpevněné rovné podlaze. Skladovat lze nejvýše ve třech vrstvách.

 

Dnes je

Středa, 08 červenec 2020

Aktuálný čas

Administrace


Zapomenuté heslo